تعبیرخواب آب بازی🌒تعبیرخواب خیس شدن با آب/ تعبیرخواب آب پاشیدن روی مرده

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیرخواب آب بازی🌒تعبیرخواب خیس شدن با آب/ تعبیرخواب آب پاشیدن روی مرده

تعبیر خواب آب بازی, تعبیر خواب دیدن شیلنگ اب, تعبیر خواب اببازیبا عشقت, تعبیر خوابآبپاشی با شلنگ, تعبیر خواب خیس شدن باآب به روایت از امام صادق,تعبیر خوابآبخوردن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن لولهآب,تعبیر خواب سرسبزی وآب,تعبیر خواب افتادن درآبو بیرون آمدن, تعبیر خواب پریدن درآب,تعبیر خواب جاری شدنآباز سقف خانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده اب بپاشد

تعبیر خواب آب بازی, تعبیر خواب دیدن شیلنگ اب, تعبیر خواب اببازیبا عشقت, تعبیر خوابآبپاشی با شلنگ, تعبیر خواب خیس شدن باآب به روایت از امام صادق,تعبیر خوابآبخوردن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن لولهآب,تعبیر خواب سرسبزی وآب,تعبیر خواب افتادن درآبو بیرون آمدن, تعبیر خواب پریدن درآب,تعبیر خواب جاری شدنآباز سقف خانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده اب بپاشد

تعبیر خواب آب بازی, تعبیر خواب دیدن شیلنگ اب, تعبیر خواب اببازیبا عشقت, تعبیر خوابآبپاشی با شلنگ, تعبیر خواب خیس شدن باآب به روایت از امام صادق,تعبیر خوابآبخوردن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن لولهآب,تعبیر خواب سرسبزی وآب,تعبیر خواب افتادن درآبو بیرون آمدن, تعبیر خواب پریدن درآب,تعبیر خواب جاری شدنآباز سقف خانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده اب بپاشد


تعبیر خواب شکستن کوزه آب

اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.


تعبیر خواب نوشیدن آب با لیوان یا کاسه

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.


تعبیر خواب آب ناودان

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است


تعبیر خواب شناور بودن روی آب

شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌ روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیرناخودآگاهمان‌ باشد.


تعبیرخواب معلق بودن

معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌تعبیر پرواز را دارد.

شناور بودن‌ معمولا نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌.

ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.

به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید.

معانی‌ و تعابیر همه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌هستند


تعبیر خواب آب بازی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید.

اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید.

اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

جوشاندن آب فتنه انگیزی است.

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments