تعبیر خواب حامله🌒 تعبیر خواب حاملگی از حضرت یوسف/تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حامله🌒 تعبیر خواب حاملگی از حضرت یوسف/تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حامله, تعبیر خواب آبستن بودن, تعبیر خواب حامله شدن مرد, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب زایمان, تعبیر خواب دوقلو حامله بودن, اگر زن باردار خواب ببیند, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن خود, تعبیر خواب حامله بودن دیگران,تعبیر خواب حامله بودن در خواب, تعبیر خواب حاملگی از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب حاملگی امام صادق, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب حاملگی دوست, تعبیر خواب حاملگی خود

تعبیر خواب آبستن, تعبیر خواب آبستن بودن, تعبیر خواب حامله شدن مرد, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب زایمان, تعبیر خواب دوقلو حامله بودن, اگر زن باردار خواب ببیند, تعبیر خواب تست بارداری مثبت

تعبیر خواب حامله, تعبیر خواب آبستن, تعبیر خواب آبستن بودن, تعبیر خواب حامله شدن مرد, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب زایمان, تعبیر خواب دوقلو حامله بودن, اگر زن باردار خواب ببیند, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی خود

اینکه در خواب میبینید باردار هستید نمادی از جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی شما است که در حال رشد و پیشرفت است.
شاید آماده نباشید در مورد آن صحبت کنید یا به عمل کنید.

تعبیر دیدن شکم بزرگ مانند زنان حامله و یا حاملگی و آبستنی از نگاه ابن سیرین و کرمانی جاه و مقام و رتبه و اختصاصا ثروت فراوان است. هرچه شکم در خواب بزرگتر دیده شود نشان دهنده ثروت و جلال بیشتر است.

دیدن حاملگی در خواب

باردار شدن در خواب ممکن است نشان دهنده تولد یک ایده ، جهت ، پروژه یا هدف جدید باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تیغ ماهی 🌒 دیدن تیغ ماهی در خواب نشانه چیست / دیدن تیغ ماهی در خواب

اگر حامله بودید و نمیدانستید

خواب دیدن اینکه متوجه نشده اید که باردار هستید، به معنای انکار در مورد چیزی است.
شما همچنین تمایل به نادیده گرفتن برخی مسایل دارید تا زمانی که درست در مقابل شما ظاهر شود


اگر در خواب تمایل به حاملگی داشتید

اگر می خواهید باردار شوید ، این رویا ممکن است تحقق یک آرزو باشد.


اگر نمیخواهید باردار شوید ولی آبستن هستید

اگر شما سعی در بارداری ندارید، اما خواب ببینید که هستید، این نمادی از ترس از مسئولیت های جدیدی است که در آینده به شما محول میشود.


دیدن کودک درونتان در خواب

خواب دیدن کودکی که در درون شما است، نشان می دهد که پروژه ای که تلاش زیادی را برای آن انجام داده اید در حال تجزیه است و به آرامی رو به زوال است.
هیچ چیز آنطور که شما پیش بینی کرده بودید کار نمی کند.


دیدن شخص بار دار دیگری در خواب

خواب دیدن اینکه شخص دیگری باردار است ، نشانگر این است که شما ارتباط تنگاتنگی با این شخص تجربه می کنید


اگر واقعا باردار هستید و خواب حاملگی دیدید

اگر واقعاً باردار هستید و این خواب را دارید ، این نشان دهنده اضطراب شما در مورد بارداری است.
اغلب این رویاها بیانگر اضطراب در مورد مادر خوب بودن و نگرانی از عوارض احتمالی هنگام تولد است.
رویاهای متولد شدن یک نوزاد غیر انسانی نیز در این دوره از بارداری معمول است.


اگر حامله هستید و خواب جنسیت فرزندتان را دیدید

اگر باردار هستید و رویای جنسیت کودک را در سر می پرورانید ، این رویا نشان دهنده نگرانی حقیقی شما از جنسیت کودک است. طبیعی است که تعجب کنید پسری دارید یا دختر دارید. البته هیچ مدرکی در دست نیست که رویاها می توانند جنسیت کودک را به شما بگویند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جو 🌒 تعبیر خواب جو از ابن سیرین و امام صادق / دیدن جو در خواب

تعبیر خواب حامله از حضرت یوسف :

اگر در خواب ببینی که حامله هستی و بلافاصله پسری به دنیا بیاوری و در ان لحظه با پسرت صحبت کنی معنی این خواب این است که از دنیا می روی.

اگر در خواب ببینی که دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید که بزرگ خاندانت خواهد شد.


تعبیر خواب حامله ابن سیرین  :

کسی در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده است مانند زن باردار معنی خواب این است که مال و نعمت دنیا به او ارزانی می شود و هر چه شکم بزرگتر باشد این نعمت و مال هم بیشتر خواهد بود.

اگر بیند که شکم او بزرگ آبستنی شده بود چون زن آبستن دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگتر بیند مال دنیا بیشتر بود.


کرمانی می گوید :

اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند دلیل که اگر پسر بود پدرش را نعمت و مال حاصل گردد.
اگر بیننده خواب دختر بود مادرش را نعمت و مال حاصل شود.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.