تعبیر خواب آبجو🌒تعبیر خواب آبجوی تلخ/ تعبیر خواب آبجو از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آبجو🌒تعبیر خواب آبجوی تلخ/تعبیر خواب آبجو از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب آبجو, تعبیر خواب خوردن مشروب, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دلستر, تعبیر خواب آبجو خوردن مرده, تعبیر خواب عرق گیری, تعبیر عرق, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب عرق خوردن در مسجد, تعبیر خواب شراب, تعبیر خواب خوردن الکل صنعتی, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب آبجو, تعبیر خواب خوردن مشروب, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دلستر, تعبیر خواب آبجو خوردن مرده, تعبیر خواب عرق گیری, تعبیر عرق, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب عرق خوردن در مسجد, تعبیر خواب شراب, تعبیر خواب خوردن الکل صنعتی, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب آبجو, تعبیر خواب خوردن مشروب, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دلستر, تعبیر خواب آبجو خوردن مرده, تعبیر خواب عرق گیری, تعبیر عرق, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب عرق خوردن در مسجد, تعبیر خواب شراب, تعبیر خواب خوردن الکل صنعتی, تعبیر خواب آبجو از دیدگاه حضرت یوسف


تعبیر خواب آبجو در حالت کلی

آبجو در خواب نشانه پیدا کردن دوستان خوب، اوقات خوش و جدایی از خانواده است.


تعبیر خواب بطری آبجو

تعبیر دیدن بطری آب جو در خواب نشانه گفتگوهای جالب و روزهای خوش در آینده است.


تعبیر خواب آبجو در لیوان

تعبیر دیدن آبجو در لیوان نشانه آرامش درونی و خانوادگی است. این خواب نشانه این است که در آینده مشکلی برایتان رخ نخواهد داد و در صلح و آرامش کنار هم زندگی می کنید.


تعبیر خواب آبجو با یخ

دیدن آبجو با یخ در خواب نشانه احیای روابط قدیمی و طولانی مدت با دوستان فراموش شده است.


تعبیر خواب آبجو تلخ

اگر در خواب تان مزه آبجو بسیار تلخ بود تعبیرش نا امیدی در عشق و در ادامه رابطه با دوستان است.


تعبیر خواب ریخته شدن آبجو

اگر درخواب دیدید که روی خود آبجو می ریختید تعبیرش این است که تغییرات بزرگی در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد و زندگی تان هر روز بهتر وب هتر خواهد شد.

اگر آبجو را روی میز ریختید تعبیرش این است که از رک بودن خود رنج می برید.


تعبیر خواب مستی با آبجو

اگر در خواب دیدید که به خاطر آبجو مست کردید و نمی توانستید روی خود کنترل داشته باشید تعبیرش این است که یک تغییر زودگذر در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد.


تعبیر خواب نوشیدن آبجو در ساحل

اگر در خواب زیر آفتاب و لب ساحل آبجو می نوشیدید تعبیرش این است که به زودی به تعطیلات می روید.


تعبیر خواب نوشیدن آبجو درحالت خوابیده

اگر درخواب دیدید که روی تخت خوابیدید و آبجو می نوشیدید تعبیرش این است که دوستی با شریک عشقیان رو به زوال خواهد بود.


تعبیر خواب بطری آبجوی سیاه

اگر خواب دیدید که بطری که از آن آبجو می نوشید سیاه بود تعبیرش این است که کارهای سختی به شما واگذار می شود ولی در مقابل پول کمی به دست خواهید آورد.


تعبیر خواب درست کردن آبجو

اگر خواب دیدید که آبجو می سازید تعبیرش این است که برای مشکلات خود راه حل جدیدی را پیش گرفته اید.


تعبیر خواب بشکه آبجو

تعبیر بشکه آبجو در خواب این است که به زودی کارو بارتان سکه می شود خصوصا اینکه بشکه پر باشد.


تعبیر خواب فروش آبجو

تعبیر فروش آبجو در خواب این است که شما با کسی رازتان را می گویید.


تعبیر خواب نوشیدن آبجو در مکان های مختلف

اگر خواب دیدید که از بطری آبجو می نوشیدید تعبیرش این است که سرگرمی دلپذیری خواهید داشت. مخصوصا اگر از نوشیدن آبجو لذت می بردید. نشانه این است که به آینده امیدوار خواهید بود.

اگر خواب دیدید که در بار مشغول خوردن آبجو بودید تعبیرش این است که در حال حاضر دچار مشکلات مالی هستید و به دنبال راهی هستید تا مشکلات را فراموش کنید.

اگر درخواب دیدید که در شرکت مشغول خوردن آبجو هستید تعبیرش این است که شخصی در تیمتان است که به شما حسادت می کند و باعث می شود ناراحت و غمگین شوید و به زودی به دنبال انتقام باشید.


تعبیر خواب آبجو با غذاها و تنقلات مختلف

اگر در خواب دیدید که به همراه آبجو، خرچنگ یا ماهی و میگو می خوردید تعبیرش این است که به زودی کار و بارتان سکه خواهد شد، موفق می شوید و بیماری هایتان بهبود پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که به همراه آبجو لبنیاتی مثل پنیر یا ماست می خوردید تعبیرش این است که به احتمال زیاد بیمار می شوید. سعی کنید روی تغذیه خود کار کنید و هر چیزی را نخورید.

تعبیر خوردن آبجو به همراه بادام زمینی، پسته و سایر میان وعده های مغذی نشان دهنده سرگرمی های خوب در زندگی است.

تعبیر خوردن آبجو به همراه شیرینی در خواب نشانه روزهای خوش و ملاقات با دوستان است.

اگر درخواب دیدید که به همراه آبجو چیپس و پفک می خوردید تعبیرش این است که به زودی به جشن تولد یا مهمانی دعوت می شوید یا با دوستان صمیمی خود ملاقات میکنید.


تعبیر خواب خریدن آبجو

اگر درخواب دیدید که آبجو میخرید تعبیرش این است که به زودی نوید زندگی نو وتازه ایدر انتظارتان خواهد بود.

اگر درخواب دیدید که کسی آبجو می خرد، تعبیرش این است که دوستانتان به شما احتیاج پیدا خواهند کرد.


تعبیر خواب آبجو به روایت محمدبن سیرین

اگر در خواب بیند آب جو می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد

اگر بیند آب جو به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد.

اگر بیند آب جو شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد.

اگر آب جو ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد.

اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.


تعبیر خواب آبجو به روایت امام صادق(ع)

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:

منفعت

بوسه دادن

خدمت کردن

مردی فرومایه


تعبیر خواب آبجو به روایت جابر مغربی

اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.


تعبیر خواب آبجو از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در کافه‌اى مشغول نوشیدن آبجو مى‌باشید، بدانید که ناامیدى شما مهم و حقیقى مى‌باشد.

اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند، معنى آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه‌چینى آرزوهایتان را بر باد مى‌دهند.

اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازى هستید، نشانگر آن است که به خاطر خلافى که ظاهرا مرتکب شده‌اید، مورد تعقیب قرار مى‌گیرید، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments