تعبیر خواب آبله / دیدن خواب آبله / آبله مرغان در خواب به چه معناست

سرگرمی ۲۱ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آبله / دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

ابن سیرین می گوید :

آبله در خواب زیان مال آبله بود.
اگر بیند که بر تن او آبله بود بقدر آن خواسته مال او را حاصل شود.


کرمانی گوید :

اگر بیند که بر تن او آبله بود دلیل بود که بقدر آن مال حرام حاصل شود.


حضرت صادق (ع) فرماید :

که آبله بر تن دیدن بر پنج وجه بود اول زیادتی مال ، دوم زن خواهد ، سوم پسرش آید ، چهارم حاجت روا شدن ، پنجم از ترس و بیم ایمن شود چون آبله سفید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آتش / تعبیر خواب آتش گرفتن / آتش و دود در خواب به چه معناست
اینستاگرام ویکی آوا
توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of