قورمه سبزی 🥘 قورمه سبزی نذری / تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی

خورشت ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

قورمه سبزی 🥘 قورمه سبزی نذری / تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

در بین نذری های ماه محرم قیمه نذری معروفترین غذاست.

ولی این بدین معنا نیست که به راحتی بشه از قورمه سبزی گذشت.
محبوب ترین غذای ایرانی ها حتی در ماه محرم هم پر طرفدار ترین غذاست.
ولی شاید برای خیلی ها درست کردن قورمه سبزی نذری و جا افتاده خیلی سخت تر از قیمه باشه.

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

برای همین هم هست که اغلب برای نذری هاشون به سراغ قیمه سیب زمینی میروند.
در این مقاله قصد داریم طرز تهیه قورمه سبزی مجلسی و جا افتاده نذری را برای ۱۰۰ نفر به شما آموزش بدیم و تفاوت این قورمه سبزی با قورمه سبزی های خونگی که حجم کمتری هم دارند رو بیان کنیم.
با وبسایت ویکی ویو همراه باشید.


مواد اولیه برای ۱۰۰ نفر

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

  • گوشت گوسفندی : ۸ کیلو گرم
  • لوبیا قرمز یا چیتی : ۲ کیلو گرم
  • پیاز : ۱۰ کیلو گرم
  • لیمو عمانی : ۱۰ کیلو گرم
  • سبزی قورمه : ۱۰ کیلو گرم
  • برنج : ۱۵ کیلو گرم

طرز تهیه خورشت قورمه سبزی

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

لوبیاها را بشویید و بگذارید بپزد.
گوشت گوسفندی را هم پاک کنید و به اندازه خورشی خرد کنید.
پیازها را خرد کنید و کناری بگذارید. سبزی قورمه را هم پاک کنید و بعد از شستن خرد کنید و در روغن سرخ کنید.
دیگی آماده کنید و گوشت را همراه با مقداری روغن در آن بریزید و تفت دهید. به گوشت در حال سرخ شدن پیاز هم اضافه کنید.

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

ریختن زردچوبه هم فراموش نکنید.
سپس سبزی سرخ شده و لوبیای پخته را هم بیفزایید.
حالا مقداری آب بریزید و در دیگ را بگذارید و صبر کنید تا گوشت بپزد و خورش جا بیفتد نیم ساعت قبل از پایان پخت، بعد از اینکه از پختن گوشت مطمئن شدید، نمک به همرااه با لیمو عمانی اضافه کنید.

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

برای اینکه خورش خوشمزه تر شود لوبیاها را به جای پختن بعد از شستن و خشک کردن، ۵ تا ۶ دقیقه در تابه ای بدون روغن که از قبل گرم کرده اید تفت دهید.
البه لوبیاها را باید مرتب هم بزنید تا نسوزد. مراقب باشید مقدار شنبلیله سبزی زیاد نباشد زیرا خورش تلخ می شود.


سبزی قورمه سبزی

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

سبزی قورمه، شنبلیله و تره و جعفری است.
این سبزی ها هم خورش را خوشمزه می کند، هم خواص زیادی دارند.
تره قورمه سبزی، برای عفونت های بدن خوب است، مخصوصا در ماه محرم که چند سالی است با فصل زمستان مقارن شده و خیلی از مردم سرما خورده هستند.

وجود شنبلیله هم این خورشت را برای افراد دیابتی مناسب می کند.
این سبزی در گذشته، داروی مرض قند بوده است.
لوبیایی که در خورشت قورمه سبزی می ریزند، پروتئین و فیبر دارد و این غذا را برای ایام عزاداری که انرژی و توان زیادی نیاز است، مناسب کرده.

بعضی از افراد از گشنیز در خورشت قورمه سبزی استفاده میکنند.

اگر گشنیز سبزی قورمه را زیاد بریزید خورش کمی شیرینتر میشود.

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

ولی برای خورشت اصیل قورمه سبزی به شما توصیه میکنم از گشنیز استفاده نکنید.
بعضی ها اصولاً آن را حذف می کنند. در مخلوط سبزی قورمه، با توجه به فصل،اسفناج یا برگ چغندر می ریزند.

به هر کیلو گرم سبزی ۵ تا ۶ شاخه پیازچه هم بیفزایید.
پیازچه طعم خورش را خوشمزه می کند. سبزی خورش قورمه را خیلی سرخ نکنید زیرا تلخ می شود.


ادویه جات مخصوص قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

قورمه سبزی, قورمه سبزی نذری, تفاوت قورمه سبزی نذری با خونگی, قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی نذری برای ۲۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۳۰۰ نفر, قورمه سبزی نذری برای ۱۰۰ نفر, تزیین قورمه سبزی نذری, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, قورمه سبزی برا۳۰نفر, قورمه سبزی برای ۷۰ نفر, ادویه مخصوص قورمه سبزی چیه, ادویه مخصوص قورمه سبزی نذری, ترکیب ادویه قورمه سبزی, طرز تهیه ادویه خورش قورمه سبزی, برای غلیظ شدن قورمه سبزی, دارچین در قورمه سبزی, سبزی قورمه سبزی نذری

اگر در کتاب های آشپزی چرخی بزنید و یا دستور پخت های مختلف را نگاه کنید با ادویه جات و  چاشنی های مختلفی روبرو میشوید که همگی آن ها به خوشمزه شدن خورشت شما کمک میکند. ولی این امری سلیقه ای است.
در ادامه به برخی از چاشنی ها و ادویه جاتی که در قورمه سبزی به کار میرود خواهیم پرداخت.
رب گوجه فرنگی : رب به خوشرنگ شدن خورشت شما کمک میکند و تا حدودی به خورش قورمه سبزی شما لعاب میدهد.
زرد چوبه : میتوانید به همراه گوشت اندکی تفت دهید تا رنگ خورشتتان بسیار بهتر شود.
دارچین : برای خورشت قورمه سبزی نذری یک ادویه بسیار خوش عطر است.
زیره : یکی از ادویه هایی که بسیار به خورشت شما کمک میکند تا خوش عطر و طعم باشد.
فلفل سیاه : حتما از این ادویه در خورشت قورمه سبزی نذری خود استفاده کنید. فلفل سیاه علاوه بر تندی مطبوعی که به خورشت قورمه سبزی نذری شما میدهد بسیار خوش عطر نیز میباشد.
مغز لیموی عمانی : یک چاشنی کم ترش ولی بسیار خوشمزه برای قورمه سبزی نذری شماست.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments