ژله یاقوتی در تخم مرغ 🥘 ژله یاقوتی / ژله شب یلدا / دسر شب یلدا

دسر ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

ژله یاقوتی در تخم مرغ 🥘 ژله یاقوتی / ژله شب یلدا / دسر شب یلدا

ژله یاقوتی در تخم مرغ ، با نزدیک شدن شب یلدا سعی داریم حداکثر تلاشمان را برای آموزش نحوه تهیه خوردنی های خاص این شب انجام دهیم. بدلیل استقبال شما از دسر ژله یاقوتی ، در این مطلب نحوه تهیه ژله یاقوتی در تخم مرغ را بصورت تصویری و مرحله به مرحله به شما آموزش می دهیم.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, ژله یاقوتی, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا۹۸, شب یلدا۱۳۹۸

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا


در ابتدا نحوه درست کردن ژله تخم مرغی ساده را مرحله به مرحله و با تصویر به شما نشان داده و در پایان نحوه درست کردن ژله یاقوتی در تخم مرغ را آموزش می دهیم . با ما همراه باشید:

آموزش ژله تخم مرغی ساده :

– مرحله اول : انتخاب تخم مرغ مناسب و تخلیه محتویات آن

تخم مرغ های شما حتما باید کاملا سالم باشند. پوست آنها را خوب شسته و ابتدا با سر یک قیچی تیز آهسته به ته تخم مرغ ضربه زده ، سپس با همان قیچی ته هر تخم مرغ را حدودا به اندازه دهانه یک قیف سوراح کنید.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

انتخاب تخم مرغ سالم

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

سوراخ کردن ته تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

سوراخ کردن ته تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

سوراخ کردن ته تخم مرغ

 

برای تخلیه تخم مرغ با یک خلال دندان محتویات داخل تخم مرغ را کامل هم زده ، سپس سفیده و زده هم خورده را در یک ظرف خالی کنید.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخلیه محتویات تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخلیه محتویات تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخلیه محتویات تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخلیه محتویات تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

آماده کردن تخم مرغ تخلیه شده جهت شستشو

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

شستن بیرون و داخل تخم مرغ

 

– مرحله دوم : آماده سازی تخم مرغ جهت پر کردن ژله

بعد از شستشوی کامل داخل و بیرون تخم مرغ تخلیه شده ، نوبت به جوشاندن پوست تخم مرغ میرسد. تخم مرغ های تخلیه شده را داخل آب جوش انداخته و با سر یک قاشق یا چاقو داخل آب فرو می کنیم تا تخم مرغ از آب جوش پر شده و انتهای ظرف قرار گیرد. بگدارید تخم مرغ ها چند دقیقه ای بجوشد سپس آنها را از آب خارج کرده و بعد از تخلیه کامل آب درون آن ، داخل یک سبد قرار دهید تا بیرون و داخل آن کاملا خشک شود.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

جوشاندن پوست تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

جوشاندن پوست تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

جوشاندن پوست تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

مرحله خشک شدن تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

مرحله خشک شدن تخم مرغ

 

– مرحله سوم : آماده کردن مواد داخل تخم مرغ

در صورتیکه مایل به استفاده از پودرهای ژله آماده نیستید ، طرز تهیه ژله با پودر ژلاتین را با با آموزش ببینید.

مواد لازم جهت تهیه ژله :

  • پودر ژلاتین یک و نیم قاشق سوپ خوری
  • شکر ۴ قاشق غذا خوری
  • آب ۲ لیوان
  • رنگ خوراکی دلخواه ۲ قطره
  • اسناس در صورت تمایل ۳ قطره

طرز تهیه :

طرز تهیه ژله را طبق تصاویر زیر با هم پی می گیریم.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

ریختن پودر ژلاتین در ظرف

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

اضافه کردن شکر به پودر ژلاتین

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

اضافه کردن آب داغ به شکر و پودر ژلاتین

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

مخلوط کردن مواد بطور کامل در هم

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

اضافه کردن رنگ خوراکی با اسانس یا بدون اسانس

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

مخلوط کردن مجدد مواد

 

– مرحله چهارم : ریختن ژله آماده شده داخل تخم مرغهای خالی شده

حالا نوبت پر کردن تخم مرغ ها از مواد آماده شده ژله می باشد. طبق تصاویر زیر با ما تا مرحله گذاشتن تخم مرغ های پر شده در فریزر همراه باشید.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

آماده کردن تخم مرغ جهت پرکردن ژله

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

گذاشتن قیف در دهانه تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

پر کردن تخم مرغ با ژله

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخم مرغ پر شده

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

تخم مرغ پر شده توسط ژله های رنگارنگ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

گذاشتن تخم مرغ ها در فریزر به مدت یک ساعت

 

توجه: بعد از یک ساعت تخم مرغ ها را از فریزر خارج کرده و کنترل کنید که کامل ژله ما گرفته باشد.

 

– مرحله پنجم : مرحله پایانی و آماده شدن ژله تخم مرغی ساده

بعد از اطمینان از آماده شدن و بسته شدن ژله در تخم مرغ آنرا از فریزر خارج کرده و آهسته و کم کم از سر تخم مرغ شروع به پوست کندن تخم مرغ کنید.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

پوست کندن تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

پوست کندن تخم مرغ

 

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

پوست کندن تخم مرغ

 

ژله تخم مرغی ساده ما آماده است. نوش جان

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

ژله تخم مرغی آماده شده


 طرز تهیه ژله یاقوتی در تخم مرغ :

حالا که شما طرز تهیه ژله تخم مرغی ساده را یاد گرفته اید ، نوبت آموزش ژله یاقوتی در تخم مرغ می رسد.

 

مواد لازم:

طرز تهیه:

طبق مرحله اول و دوم طرز تهیه ژله تخم مرغی ساده ، تخم مرغها را آماده کنید. یک بسته ژله آلوورا را با یک و نیم پیمانه آبچوش حل کرده و اجازه دهید از دما بیفتد. مقداری از ژله را داخل تخم مرغ ریخته و داخل یخچال قرار دهید تا ببندد. حالا مقداری دانه انار را داخل تخم مرغ بر روی ژله بسته شده ریخته و فضاهای خالی را با ژله آوورا پرکرده تا حدی که روی دانه های انار گرفته شود.مجدد تخم مرغ ها را داخل یخچال قرار داده تا ژله قسمت جدید بسته شود. سپس مانده حجم تخم مرغ را با دانه های انار پرکرده و در کناره دیواره های تخم مرغ برگ نعناع یا پونه (طبق تصویر زیر) قرار دهید و به آن ژله آوورا اضافه کنید و در یخچال قرار دهید تا کامل ببندد. بعد از بسته شدن آخرین مرحله ژله ، پوست تخم مرغ ها را آهسته بکنید و تخم مرغ های ژله ای را در ظرف مورد نظرتان قرار داده و تزئین های لازم را انجام دهید.

ژله یاقوتی در تخم مرغ, ژله یاقوتی, ژله شب یلدا, دسر شب یلدا, طرز تهیه خوراکی های شب یلدا, انواع دسر, تهیه دسر مجلسی, دسر ساده, دسر بدون ژله, دسر زمستانی مجلسی, انواع دسر با ژله, سفره شب یلدا, دسر شب یلدا در جدول, تنقلات شب یلدا, شب یلدا, شب یلدا ۹۸, شب یلدا ۱۳۹۸

ژله یاقوتی در تخم مرغ

 

نکاتی که باید رعایت کنید:

  • یک سته ژله آلوورا تقریبا برای ۱۰ عدد تخم مرغ کافی می باشد
  • موقع کندن پوست تخم مرغ مراقب باشید که به ژله آسیبی نرسد.
  • این مدل ژله بدلیل داشتن انار ، دسری زیبا و مناسب برای شب یلدا می باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments