آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه / دوخت پیش بند آشپزخانه

خیاطی ۰۶ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه / دوخت پیش بند آشپزخانه / پیش بند آشپزخانه

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ، پیش بند آشپزخانه یکی از وسایلی است که معمولا در همه آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از پیش بند از خیس شدن لباس در زمانی که ظرف می شویید جلوگیری می کند و همچنین در زمان پخت غذا از ریختن مواد غذایی مانند روغن و … روی لباس جلوگیری می نماید. شما عزیزان می توانید در خانه و به روش بسیار ساده و سریع، یک پیش بند آشپزخانه زیبا دوخته و مورد استفاده قرار دهید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس


لوام مورد نیاز برای دوخت پیش بند آشپزخانه:

  • پارچه (بهتر است پارچه ای که از جنس پنبه باشد را انتخاب کنید)
  • نوار اریب
  • آستری (جنس آن باید مشمع ظریف باشد)
  • الگو
  • لوازم خیاطی
آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

لوازم مورد نیاز دوخت پیش بند آشپزخانه


نحوه دوخت پیش بند آشپزخانه:

 

-مرحله اول:

پارچه را از قسمت روی آن به شکل دولایه روی سطح کارتان پهن نمایید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله دوم:

الگو را روی پارچه قرار دهید. در زمان قرار دادن الگو روی پارچه، به خط راستا و قسمت های موازنه دقت کنید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله سوم:

بعد از آن، اطراف الگو را با استفاده از صابون خیاطی نشانه گذاری کنید و سپس برش دهید. دقت کنید که حتما ۱٫۵ سانتیمتر را برای جای دوخت به قسمت علامت گذاری شده اضافه کنید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله چهارم:

پارچه ای که برش زده اید را بر روی پارچه ای که از جنس مشمع است، بگذارید و آن را برش دهید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله پنجم:

در این مرحله هر دو پارچه را به هم متصل کنید. این کار را می توانید با استفاده از سوزن، سنجاق و یا دوخت کوک انجام دهید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه


 

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه:

 

-مرحله اول:

قسمت پایین پیش بند (دامن پیش بند) را با استفاده از چرخ خیاطی نواردوزی نمایید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

مرحله دوم:

قسمت بالای پیش بند را هم مانند قسمت پایین آن، نواردوزی کنید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله سوم:

تقریبا ۵۰ سانتیمتر از نوار اریب را نیز به شکل بندینک به همین شکل نواردوزی کنید. این نوار اریب برای کمر پیش بند است.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله چهارم:

بندینک را به قسمت حلقه پیش بند متصل نمایید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله پنجم:

۵۰ سانتیمتر دیگر از نوار اریب را نیز به صورت بندینک دوخت کنید. این نوار برای قسمت حلقه گردن پیش بند است.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله ششم:

باقیمانده نوار را به قسمت بالای حلقه متصل نمایید و سمت دیگر حلقه پیش بند را با استفاده از چرخ خیاطی نواردوزی نمایید.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه

 

-مرحله هفتم:

در آخرین مرحله، ادامه نوار را به شکل بندینک دوخت کنید. این قسمت نیز برای کمربند پیش بند است.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

دوخت پیش بند آشپزخانه


 

پایان کار دوخت پیش بند:

شکل زیر تصویر نهایی پیش بند آشپزخانه است.

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه, دوخت پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه, پیش بند آشپزخانه فانتزی, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه ساده, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه با الگو, آموزش پیش بند آشپزخانه, آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه عروس, سرویس عروس, سرویس آشپزخانه, سرویس آشپزخانه عروس

 

در پست بعد نمونه هایی از انواع پیش بندهای زیبا را برای شما به نمایش می گذاریم.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments